Prelungire depunere CERERE TICHETE SOCIALE

IMPORTANT!!
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 87/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 952 din 20 octombrie 2023, Art. III: La articolul 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 13 octombrie 2023, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: " (2) Reprezentantul legal sau reprezentanţii legali, tutorele/tutorii potenţialilor destinatari finali, care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, depun la unitatea de învăţământ cererea prevăzută la alin. (1), în termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor pentru anii şcolari aferenţi perioadei 2024-2027." Așadar, perioada de depunere a cererilor se prelungește până la data de 26.11.2023

Adresa şcoli informare părinţi Tichete sociale 2023-2024 Ilfov