Scurt istoric al Şcolii nr. 2, com. Jilava

Şcoala Gimnazială nr. 2, com. Jilava

Număr de clase: 9 (5 în învăţământul primar şi 4 în cel gimnazial)

Număr de elevi: 181 (la începutul anului şcolar 2017-2018)

Număr de cadre didactice: 20

Personal didactic auxiliar: 2

Personal nedidactic: 1

 

FB IMG 1441884354939

Scurt istoric


Comuna Jilava este situată la 12 km de centrul Capitalei, cu care se învecinează din punct de vedere administrativ. Localitatea este dispusă de o parte şi de alta a şoselei care face legătura între Bucureşti şi Giurgiu şi pe câteva artere secundare.
Şcoala Gimnazială nr. 2 a fost înfiinţată în 1963. Încă de la început, specificul Şcolii nr. 2 a fost dat de aşezarea într-un cartier locuit în majoritate de romi. Ca urmare, această unitate de învăţământ a avut un rol foarte important în eradicarea analfabetismului şi în ridicarea nivelului general de educaţie al acestei minorităţi, care astăzi reprezintă cca 20% din populaţia comunei Jilava. Infuenţată de mediul social de provenienţă al elevilor (nivel de educaţie relativ scăzut, nivel de trai sub media comunei, identitate etnică şi religioasă confuză), şcoala a avut de-a lungul timpului o activitate centrată pe integrarea socială a elevilor şi pe obţinerea unor rezultate maximale în condiţiile existente, puţin favorabile unor performanţe notorii.


Infrastructura a suferit puţine schimbări în cei 50 de ani de existenţă ai şcolii. Clădirea unităţii a avut la început cinci săli de clasă, o cancelarie, o încăpere pentru arhivă şi un birou pentru director. În 2005 a început extinderea şcolii prin construirea unei noi săli de clasă (dată în funcţiune din 2007) şi a toaletelor (până atunci, erau folosite toaletele fără apă, din curte). Din 2008, fosta magazie de lemne a fost amenajată ca bibliotecă (cu cca 1200 de volume) şi depozit pentru materiale.
Numărul de elevi al şcolii a variat de-a lungul timpului. Câteva repere importante: 266 în 1963, 169 în 1973-1974, 406 în 1988-1989, 147 în 2002-2003. În anul şcolar 2013-2014 au fost înscişi 182 de elevi.

 

 

Integrare prin educaţie, educaţie prin integrare.
Scurt istoric al Şcolii nr. 2, com. Jilava