Download Joomla iPage

COMUNICAT DE PRESĂ - PNRAS

Publicat: Luni, 20 February 2023

Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Școala incluzivă, școala viitorului” codproiect F-PNRAS-1-2022-3394, în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) cu o valoarea totală de 646.998,00 lei (fară TVA), valoarea nerambursabilă a contractului de finanțare este de 646.998,00 lei.
Data începerii proiectului este 20.09.2022, iar data finalizării este 20.08.2024.
Grupul țintă este format din 117 de elevi ai ciclului gimnazial, aflați în risc de abandon școlar, beneficiari direcți fiind 102 de elevi din clasele V-VIII. Aceștia provin din medii dezavantajate și se regăsesc într-una sau mai multe dintre următoarele situații de risc: 20 elevi cu mai mult de 20 de absențe/ lună; 15 elevi cu media anuală sub 7 la disciplinele română și matematică; 26 elevi corigenți la cel puțin o disciplină, dintre aceștia 15 corigenți la matematică, 10 corigenți la română și 5 corigenți la ambele discipline; 10 elevi care au repetat cel puțin un an școlar; 33 elevi sancționați cu scăderea notei la purtare, cu comportament nepotrivit; 8 elevi cu CES; 102 elevi romi.
Proiectul își dorește ca în cei trei ani școlari de implementare a acestuia (36 de luni) să contribuie la prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școliiîn mod activ, prin îndeplinirea obiectivelor specifice:
O1: Îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității a unui număr de 40 de elevi în următorii 3 ani școlari;
O2: Creșterea ratei de promovabilitate a EN cu câte 5% în fiecare an, prin desfășurarea săptămânală a lecțiior suplimentare la disciplinele Matematicăși Limba română;
O3: Scăderea numărului de absențe nemotivate cu 20%, prin diminuarea riscului de abandon școlar în perioada 2022—2025, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;
O4: Consolidarea relației elevi-părinți-școală-comunitate prin implicarea până în anul
2025 a cel puțin 30% dintre părinții din grupul țintă în activități de formare/ informare/coaching;
O5. Folosirea tehnologiei și a metodelor moderne de învățare în cel puțin 25% din activitățile de predare-învățare-evaluare în fiecare semestru;
O6. Organizarea a cel puțin o activitate extracurriculară pe semestru în centrul educațional, foișoare din curtea școlii, terenul de sport, alte spații neconvenționale.

 

Attachments:
Download this file (PNRAS-Comunicat de presă.pdf)PNRAS-Comunicat de presă.pdf[ ]85 kB

Expoziția concurs ”Sfântul Andrei – Ocrotitorul României”

Publicat: Marți, 17 January 2023

În noiembrie 2022, Școala Gimnazială Nr.2 Jilava, a participat la a V-a ediție a Concursului de Artă Plastică ”Sfântul Andrei – Ocrotitorul României”, organizat de Consiliul Județean Ilfov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Ilfov. Concursul face parte din activitățile extrașcolare și are ca scop descoperirea de tinere talente în domeniul picturii, dar și sedimentarea în sufletul și cultura elevilor a valorilor spirituale și culturale românești.

Pentru concurs au fost selectate 9 din lucrările realizate de elevii școlii noastre, sub îndrumarea profesorului de Educație Plastică, Varga – Rădulescu Cristina Mihaela.
Lucrările au fost realizate în cadrul Clubului de pictură, organizat în cadrul școlii, după orele de curs. Tehnica folosită a fost cea a icoanei Sfântului Andrei, realizată prin pictură pe sticlă.
Cele noua lucrări au fost expuse în cadrul expoziției organizată la Centrul de Cultură ”Ion Manu” din orașul Otopeni. În urma participării la acest concurs elevii au primit Diplome de Participare ca semn de apreciere al efortului depus dar și pentru încurajarea lor de a merge mai departe pe drumul exprimării artistice.
În urma acestui concurs lucrările vor fi aduse în școală, unde se va realiza o expoziție permanentă cu lucrările și diplomele elevilor.

Attachments:
Download this file (Proiect Expozitie Sf Andrei.pdf)Proiect Expozitie Sf Andrei.pdf[ ]1603 kB

Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene

Publicat: Marți, 10 January 2023

Începând cu toamna anului 2022, în Școala Gimnazială Nr.2 Jilava, a fost implementat proiectul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, program care se va încheia în anul 2024. Proiectul se adresează tuturor elevilor înscriși la Școala Gimnazială Nr.2 Jilava, dar și altor elevi din comunitate.

Programul se axează, din punct de vedere educațional, pe cultivarea aplecării spre învățătură și reatragerea elevilor spre școală, pentru a preveni abandonul școlar.

După terminarea orelor de curs, elevii rămân la școală de două ori pe săptămână pentru a desfășura activități de tip after school, dar și activități ludice. Fiecare întâlnire debutează cu o masă caldă, astfel încât copiii să poată dispune de energia necesară pentru activitățile de învățare. Activitățile de învățare sunt interactive, includ jocuri, concursuri și premii. În cadrul acestui program se desfășoară activități de lectură, pornind de la cărți de interes pentru copii. Prin implementarea acestui proiect, biblioteca școlii a fost îmbogățită cu peste 200 de volume noi și cu fotolii moderne, toate acestea încurajând copiii să citească.

Un alt centru de interes este reprezentat de tabla interactivă, care îi fascinează pe copiii și îi provoacă să folosească într-un mod creativ tehnologia. În plus, este încurajat lucrul în echipă, colaborarea, solidaritatea și prietenia între copii, ceea ce contribuie la desegregare și abilitare colectivă.

 

Attachments:
Download this file (proiectd_dez_red.pdf)proiectd_dez_red.pdf[ ]2394 kB

Proiectul „Smart and caring school”

Publicat: Luni, 20 January 2020

Proiectul „Smart and caring school”, în parteneriat cu Act for Tomorrow

IMG 20191102 WA0008 

Citește mai mult:Proiectul „Smart and caring school”

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA: Perioada 2017-2022

Publicat: Vineri, 02 March 2018
Attachments:
Download this file (PDI 2017-2022.pdf)PDI 2017-2022.pdf[ ]1137 kB