Download Joomla iPage

COMUNICAT DE PRESĂ - PNRAS

Publicat: Luni, 20 February 2023

Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Școala incluzivă, școala viitorului” codproiect F-PNRAS-1-2022-3394, în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) cu o valoarea totală de 646.998,00 lei (fară TVA), valoarea nerambursabilă a contractului de finanțare este de 646.998,00 lei.
Data începerii proiectului este 20.09.2022, iar data finalizării este 20.08.2024.
Grupul țintă este format din 117 de elevi ai ciclului gimnazial, aflați în risc de abandon școlar, beneficiari direcți fiind 102 de elevi din clasele V-VIII. Aceștia provin din medii dezavantajate și se regăsesc într-una sau mai multe dintre următoarele situații de risc: 20 elevi cu mai mult de 20 de absențe/ lună; 15 elevi cu media anuală sub 7 la disciplinele română și matematică; 26 elevi corigenți la cel puțin o disciplină, dintre aceștia 15 corigenți la matematică, 10 corigenți la română și 5 corigenți la ambele discipline; 10 elevi care au repetat cel puțin un an școlar; 33 elevi sancționați cu scăderea notei la purtare, cu comportament nepotrivit; 8 elevi cu CES; 102 elevi romi.
Proiectul își dorește ca în cei trei ani școlari de implementare a acestuia (36 de luni) să contribuie la prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școliiîn mod activ, prin îndeplinirea obiectivelor specifice:
O1: Îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității a unui număr de 40 de elevi în următorii 3 ani școlari;
O2: Creșterea ratei de promovabilitate a EN cu câte 5% în fiecare an, prin desfășurarea săptămânală a lecțiior suplimentare la disciplinele Matematicăși Limba română;
O3: Scăderea numărului de absențe nemotivate cu 20%, prin diminuarea riscului de abandon școlar în perioada 2022—2025, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;
O4: Consolidarea relației elevi-părinți-școală-comunitate prin implicarea până în anul
2025 a cel puțin 30% dintre părinții din grupul țintă în activități de formare/ informare/coaching;
O5. Folosirea tehnologiei și a metodelor moderne de învățare în cel puțin 25% din activitățile de predare-învățare-evaluare în fiecare semestru;
O6. Organizarea a cel puțin o activitate extracurriculară pe semestru în centrul educațional, foișoare din curtea școlii, terenul de sport, alte spații neconvenționale.

 

Attachments:
Download this file (PNRAS-Comunicat de presă.pdf)PNRAS-Comunicat de presă.pdf[ ]85 kB
Accesări: 74